NB! Loengud on autori omandid ja kaitstud autoriõiguse seadusega. Loengut võite kasutada isiklikeks vajadusteks. Loengu reprodutseerimisel muudel eesmärkidel on vajalik autori nõusolek või kasutades tuleb kohustuslikult ära näidata teose autor, pealkiri ja avaldamisallikas.

Tromboosispetsialistide soovitused 2015​. aastaks

Tromboosi põhitõed

Kodade virvendusarütmia antitrombootiline ravi

Süvaveeni tromboos ja kopsuarteri trombemboolia

Perifeersete arterite tromboos

Venoosse tromboosi profülaktika ja ravi raseduse ajal

Trombofiilia

VTE profülaktika suuret liigeste endoproteesimise korral

Kasvaja ja venoosne tromboos

Periopertaiivne antikoagulant­ ja antiagregantravi, sildamine

Antikoagulantravi varfariiniga (Marevaniga)

Marevanravi abimaterjal 2015

Uute antikoagulantidega seotud praktilised aspektid

Tromboosikäsiraamat 2010

Kolmikravi 2015

NOAC EHRA praktised soovitused

Antiagregantravi infomaterjal arstidele

Pindmise veeni tromboos 2015

Postrombootiline sündroom 2015

 

Praktilised algoritmid

AF riskihindamise skeem, eesti keeles

AF riskihindamise skeem, vene keeles

Kolmikravi skeem 2015